Netwerk Pentest

Warpnet icon

Betekenis

Penetratietesten, of pentesting, bestaan uit het simuleren van cyberaanvallen op uw eigen systemen om kwetsbaarheden te identificeren die mogelijk kunnen worden uitgebuit. Een pentest op een zakelijk netwerk maakt gebruik van verschillende hacktechnieken om zwakke plekken in de beveiliging van uw netwerken te identificeren. Deze tests maken gebruik van echte methoden en benaderingen die een hacker zou kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot het systeem, en leveren kritieke informatie over de beveiliging van een netwerk.

Hoe werkt een netwerk pentest?

Simpel gezegd werken netwerk pentests door een echte aanval te simuleren, wat cruciale informatie oplevert over mogelijke zwakke punten die hackers zouden kunnen gebruiken om toegang tot uw netwerk(en) te krijgen. “Ethische hackers” (doorgaans beveiligingsspecialisten in uw team of een externe partij) gebruiken verschillende methoden om te proberen uw netwerk(en) te compromitteren.

Een typische aanpak voor pentests op netwerken omvat de volgende stappen:

 1. Planning. In de planningsfase bespreken ethische hackers de reikwijdte en het algemene doel van de test met de belangrijkste belanghebbenden. In deze eerste discussiefase worden testmethoden en succescriteria gedefinieerd. Nadat een basisoverzicht is vastgesteld, beginnen hackers met het onderzoeken van alle onderdelen van het bedrijfsnetwerk.
 1. Testen. In deze fase gebruiken hackers statische of dynamische testoplossingen om te bestuderen en te begrijpen hoe het netwerk reageert op gesimuleerde aanvallen.
 1. Toegang krijgen tot netwerken. Na het testen van het netwerk om het gedrag te begrijpen, zullen ethische hackers verschillende aanvallen uitvoeren op het netwerk, waaronder webapplicatie-aanvallen, SQL-injecties, enz. Deze aanvallen zullen helpen om de kwetsbaarheden van het doelnetwerk te identificeren. Als de ethische hackers kwetsbaarheden identificeren, zullen ze proberen om deze daadwerkelijk uit te buiten, van het proberen om gegevens te stelen tot het escaleren van privileges en het onderscheppen van verkeer. Het idee is om te bepalen hoeveel schade ze kunnen aanrichten. Nadat ze met succes toegang hebben verkregen, is een andere interessante metriek om te zien hoe lang de tester toegang kan houden tot het systeem. Als hackers lange tijd toegang kunnen houden tot een systeem, geeft hen dat meer mogelijkheden om schade aan te richten en waardevolle gevoelige gegevens te verzamelen.
 • Analyse. Na het voltooien van de testactiviteiten analyseren pentesters hun resultaten en stellen ze een rapport op met hun bevindingen. Dit rapport biedt een bruikbaar inzicht in de kwetsbaarheden, de daadwerkelijke uitbreekbaarheid en de kans voor bedrijven om de nodige herstelmaatregelen te nemen voordat een echte hacker de kans krijgt om hun systeem uit te buiten.

Advies over een pentest voor uw netwerk?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij vertellen u graag meer over alles omtrent Cybersecurity.

netwerk pentest

Welke inzichten biedt een netwerk pentest rapport?

De laatste stap in pentests, het leveren van een rapport met de analyse, moet de volgende belangrijke punten bevatten:

 1. Een samenvatting. Deze samenvatting moet een beknopte beschrijving geven van het bedrijfsrisico en de algehele impact van de bevindingen op het bedrijf. Door een niet-technische en toegankelijke analyse te geven van de huidige staat van beveiliging, kunnen niet-technische belanghebbenden gemakkelijk hun algemene beveiligingshouding begrijpen en gemakkelijker de benodigde ondersteuning bieden.
 1. Risicoanalyse. In dit gedeelte moeten de risicobevindingen worden doorgenomen, met een gedetailleerde analyse van de ontdekte risico’s en hun gevolgen.
 1. Impactanalyse. Dit moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van hoe groot de kans is dat ontdekte kwetsbaarheden worden uitgebuit en hoe verwoestend/verspreid de impact zou zijn als ze daadwerkelijk worden uitgebuit.
 1. Aanbevelingen voor herstel. Dit moet de volgende stappen bieden die het bedrijf kan nemen om de ontdekte kwetsbaarheden en zwakke punten te verhelpen.

Wat zijn de voordelen van een netwerk pentest?

Het overkoepelende voordeel een netwerk pentest is dat het een organisatie waardevolle inzicht biedt in de algehele beveiliging van het zakelijke netwerk, zodat weloverwogen actie kan worden ondernomen om problemen op te lossen voordat een kwaadwillende de kans krijgt om misbruik te maken van kwetsbaarheden.

Verder biedt netwerk pentesting onder andere het volgende:

 • Het vermogen om beveiligingsmaatregelen en -instellingen te analyseren en te begrijpen
 • De mogelijkheid om inbreuken te voorkomen voordat ze kunnen plaatsvinden
 • Hulp bij het leren wat te doen in geval van een echte aanval door te begrijpen hoe een systeem reageert op hackactiviteiten
 • Minder tijd en geld kwijt aan het herstellen van schade door te voorkomen aanvallen

Zijn pentests wettelijk verplicht?

Diverse regelgevingen en normenkaders verplichten het gebruik regelmatig testen van beveiligingsmaatregelen. Om deze vereiste na te leven, kiezen organisaties vaak voor pentesting om aan te tonen dat ze hun gevoelige gegevens en systemen doelmatig beschermen. ISO 27001, NEN 7510 en BIO zijn voorbeelden van normenkaders waarbij pentesting regelmatig wordt gebruikt om aan de compliance vereisten te voldoen.


Hoe kan Warpnet helpen?

Een pentest van Warpnet stelt u in staat om de effectiviteit van uw beveiligingsmaatregelen op de proef te stellen, zodat u systematisch bedrijfskritische kwetsbaarheden in uw lopende webapplicaties en webservices kunt vinden en verhelpen, zonder de noodzaak van broncode.

Onze benadering van pentesting maakt gebruik van een verscheidenheid aan testtools en diepgaande handmatige tests die zich richten op bedrijfslogica om kwetsbaarheden te vinden buiten een ingeblikte lijst met aanvallen (bijv. OWASP Top 10). We bieden verschillende dieptes voor netwerk pentesting, zodat u het testniveau kunt afstemmen op het risicoprofiel van elke geteste toepassing.