Webapplicatie Pentest

Warpnet icon

Betekenis

Het uitvoeren van een pentest op een webapplicatie simuleert een reeks aan aanvallen in een poging toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, met als doel te bepalen of het systeem daadwerkelijk veilig is. Deze aanvallen worden intern of extern op een systeem uitgevoerd en helpen om informatie over het doelsysteem te verkrijgen, kwetsbaarheden te identificeren en exploits te ontdekken die het systeem daadwerkelijk zouden kunnen compromitteren. Het is een essentiële gezondheidscontrole van een systeem die testers informeert of herstel- en beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

Wat zijn de voordelen van een webapplicatie pentest?

Er zijn verschillende belangrijke voordelen verbonden aan het (laten) uitvoeren van pentests voor webapplicaties in een beveiligingsbeleid.

 • Het ondersteunt voldoening aan compliance-eisen. In sommige sectoren zijn pentests expliciet vereist en het uitvoeren van pentests op webtoepassingen helpt om aan deze vereisten te voldoen.
 • Het helpt bij het beoordelen van IT-infrastructuur. Infrastructuur, zoals firewalls en DNS-servers, is publiek toegankelijk. Elke wijziging aan de infrastructuur kan een systeem kwetsbaar maken. Webapplicatie pentests helpen bij het identificeren van echte aanvallen die erin zouden kunnen slagen toegang te krijgen tot deze systemen.
 • Het identificeert kwetsbaarheden. Webapplicatie pentests ontdekken risico’s in applicaties of kwetsbare routes in de infrastructuur voordat een aanvaller dat doet.
 • Het helpt bij het beoordelen van het beveiligingsbeleid. Bij pentests van webapplicaties worden bestaande beveiligingsmaatregelen getest op zwakke plekken.

Advies over een pentest voor uw webapplicatie?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij vertellen u graag meer over alles omtrent Cybersecurity.

webapplicatie pentest

Hoe worden pentests voor webapplicaties uitgevoerd?

Er zijn drie belangrijke stappen voor het uitvoeren van pentests op webapplicaties.

 • De omvang van de test bepalen. Voordat u begint, is het belangrijk om de scope en doelen van de test te bepalen. Het einddoel van de pentest kan naleving van bepaalde compliance-eisen zijn, maar ook om te controleren of de webapplicatie werkelijk waterdicht is. Nadat er is besloten wat de doelen van de test zijn, moet er informatie worden verzameld over de te verkennen doelomgeving. Dit omvat de webarchitectuur, informatie over zaken als API’s en algemene infrastructurele informatie.
 • Het uitvoeren van de test. Dit omvat doorgaans het simuleren van aanvallen om te zien of een hacker daadwerkelijk toegang kan krijgen tot een applicatie. Twee belangrijke soorten tests die u zou kunnen uitvoeren zijn:
  • Externe pentests die componenten analyseren die via het internet toegankelijk zijn voor hackers, zoals webapplicaties of websites
  • Interne pentests die een scenario simuleren waarin een hacker toegang heeft tot een applicatie achter uw firewalls.
 • Het analyseren van de test. De resultaten van de test worden geanalyseerd om tot actiegerichte conclusies te komen. Kwetsbaarheden en blootstelling aan gevoelige gegevens moeten worden besproken. Na analyse kunnen noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen worden doorgevoerd.

Welke tools worden gebruikt voor webapplicatie pentests?

Er bestaat geen universele tool voor pentests. In plaats daarvan zijn er verschillende tools nodig voor verschillende doeleinden, zoals het scannen van poorten en applicaties, inbreken via Wi-Fi, of het direct binnendringen van een netwerk. Over het algemeen kunnen de tools die een pentester zou gebruiken worden onderverdeeld in vijf categorieën.

 • Verkenningstools – Deze worden gebruikt om netwerkhosts en open poorten te ontdekken.
 • Kwetsbaarheidsscanners Deze detecteren problemen in netwerkservices, webapplicaties en API’s.
 • Proxy-tools – Hieronder vallen gespecialiseerde web proxies en generieke man-in-the-middle proxies.
 • Exploitatietools – Deze worden ingezet om toegang te verkrijgen tot gevoelige systemen en gegevens.
 • Post-exploitatietools. Hiermee kan een pentester interactie hebben met systemen, toegang onderhouden, uitbreiden en de aanvalsdoelen bereiken.

Hoe kan Warpnet helpen?

Warpnet biedt on-demand expertise om u te helpen uw risico’s te beheren. Onze pentest services helpen u bij het uitvoeren van verkennende risicoanalyses en resultaatgerichte analyses van uw digitale beveiliging. Hiermee kunt u kritische kwetsbaarheden in uw webapplicaties en webservices kan ontdekken en verhelpen. Broncode is hiervoor overigens geen vereiste.