Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Warpnet omgaat met persoonlijke data die we op deze website verzamelen wanneer u een formulier gebruikt.

Onderwerpen

Welke data verzamelen we?

Warpnet verzamelt de volgende data:

  • persoonlijke informatie zoals: naam, geboortegegevens, e-mailadres en telefoon nummer,
  • sollicitatie informatie zoals: formele documenten informatie, persoonlijke informatie over uw achtergrond, onderwijs en persoonlijke voorkeuren met betrekking tot een mogelijke stageplek en/of baan,
  • zakelijke informatie zoals: bedrijfsnaam, persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie.

Hoe verzamelen we deze informatie?

We verzamelen deze data wanneer u:

  • een contactverzoek doet via het contactformulier,
  • ons informatie stuurt om een sollicitatie in overweging te nemen,
  • een verzoek doet om contact op te nemen met betrekking tot een zakelijke vraag.

Warpnet kan ook informatie indirect ontvangen die onder deze verklaring valt namelijk:

  • Wanneer u ons een e-mail stuurt.

Hoe gebruiken wij de data?

Warpnet verzamelt de data zodat we:

  • het verzoek in behandeling kunnen nemen en contact kunnen opnemen,
  • het verzoek in behandeling kunnen nemen en de aanvraag in overweging kunnen nemen met betrekking tot de positie waarnaar u informeert,
  • het verzoek in behandeling kunnen nemen en contact kunnen opnemen.

Hoe slaan wij de data op?

Warpnet bewaart de ontvangen data op een locale beveiligde omgeving en/of op de speciaal voor dit doeleinde ingerichte mailbox.

Warpnet bewaart de persoonlijke data tot één jaar na het verzenden van deze data aan ons of, op uitdrukkelijk verzoek, verwijderen we dit direct nadat het contact tot stand is gebracht of, wanneer we dit overeenkomen, slaan we de data langer op voor een specifiek doel in de toekomst. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, en er geen andere afspraken gemaakt zijn, verwijderen we de data in ons reguliere verwijderingsproces.

Warpnet bewaart de sollicitatie informatie, de informatie over formele documenten, de persoonlijke informatie over achtergrond, onderwijs en persoonlijke voorkeuren met betrekking tot een mogelijke stageplek en/of baan tot één maand nadat er een beslissing is genomen over het al dan niet doorgaan van die stage en/of baan, op jou verzoek verwijderen we de informatie direct nadat er een beslissing is genomen dat het niet doorgaat. Wanneer we doorgaan in het proces om te komen tot een arbeidsovereenkomst of stageplek of we overeen komen dat de data voor een specifieke reden of doel in de toekomst bewaard moet blijven slaan we de data langer op. Wanneer de bewaartermijn afgelopen is, en er geen concrete andere afspraken zijn gemaakt over het bewaren, wordt de data in ons reguliere verwijderproces verwijderd.

Warpnet bewaart de zakelijke data tot één jaar na het verzenden van deze data aan ons of, op uitdrukkelijk verzoek, verwijderen we dit direct nadat het contact tot stand is gebracht of, wanneer we dit overeenkomen slaan we de data langer op voor een specifiek doel in de toekomst. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, en er geen andere afspraken gemaakt zijn, verwijderen we de data in ons reguliere verwijderingsproces.

Marketing

Warpnet stuurt informatie over producten en diensten die wij leveren, op basis van verzamelde informatie via de website, alleen wanneer daar om gevraagd wordt.

Wat zijn uw rechten op het gebied van data privacy?

Warpnet wil er zeker van zijn dat je je volledig bewust bent van de rechten die je hebt op het gebied van data privacy. Iedere gebruiker van onze website heeft het recht om:

Het recht tot toegang – U hebt het recht om ons te verzoeken om een kopie te leveren van alle data die we van u hebben verzameld. Bij een dergelijk verzoek is het mogelijk dat wij een kleine vergoeding vragen voor de tijd die we hiervoor nodig hebben.

Het recht tot corrigeren – U hebt het recht om ons te vragen informatie te corrigeren wanneer u denkt dat deze informatie niet correct is. U hebt ook het recht om informatie aan te vullen wanneer u denkt dat er onvolledige informatie is (er kan geregistreerd worden wanneer deze data is aangepast en of aangevuld).

Het recht of verwijdering – U hebt het recht om ons te verzoeken uw informatie te verwijderen, in sommige situaties kan dit, met onderbouwing, geweigerd worden.

Het recht om aan te geven waarvoor uw informatie gebruikt mag worden – U hebt het recht om aan te geven waarvoor uw gegevens wel en niet gebruikt mogen worden. Onder bepaalde omstandigheden kan hiervan, met argumenten, afgeweken worden.

Het recht om aan te geven dat uw informatie niet gebruikt mag worden – U hebt het recht om aan te geven dat uw gegevens niet verwerkt mogen worden door ons. Onder bepaalde omstandigheden kan hiervan, met argumenten, afgeweken worden.

Het recht om uw data aan een derde te verstrekken – U hebt het recht om uw data aan een derde te laten toesturen, of direct aan u toe te sturen, onder bepaalde omstandigheden.

Wanneer u een dergelijk verzoek doet, hebben wij een maand de tijd om hierop te reageren. Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op via

e-mail: info@warpnet.nl

bellen: +31 (0) 50 - 360 0011

schrijven: Postbus 5128, 9700 GC Groningen.

Privacy verklaring over andere websites

De Warpnet website kan links bevatten naar andere websites. Onze privacyverklaring geldt alleen voor deze (onze eigen) website, dus wanneer u via een link naar een andere website gaat, gelden de daar gepubliceerde privacyregels.

Veranderingen in onze privacyverklaring

Ons bedrijf controleert regelmatig of de privacyverklaring nog actueel is en zal veranderingen op de website direct vermelden. Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 4 augustus 2020.

Contact

Wanneer u contact wilt of vragen heeft over onze privacyverklaring, welke data wij verzameld hebben van u, of dat u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot privacybescherming, neem dan gerust contact op.

email: info@warpnet.nl

bellen: +31 (0) 50 - 360 0011

schrijven: Postbus 5128, 9700 GC Groningen.

Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u een melding wilt doen of een klacht wilt indienen of u het gevoel heeft dat Warpnet niet aan zijn verplichtingen voldoet op het gebied van privacybescherming , kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, telefoonnummer: +31 (0) 70 - 8888 500.