Pentest Services

Get a realistic look at how attackers can exploit your vulnerabilities - and advice on how to stop them - with our pentest services.

Warpnet icon

Wat is een pentest?

Vind kwetsbaarheden in uw beveiliging voordat uw tegenstanders dat doen.

Wat als u uw organisatie zou kunnen zien zoals aanvallers dat doen? U zou dan kunnen weten hoe goed uw beveiligingsmaatregelen werken, en hoe u ze kan verbeteren aan de hand van waarschijnlijke aanvalsscenario’s die uniek zijn voor uw organisatie. Kwetsbaarheden in uw hardware, applicaties en eindgebruikersomgeving zijn immers uitgelezen kansen voor kwaadwillende hackers.

Door met een team van ”Ethical Hackers” samen te werken, bekijkt u uw verdediging door de lens van een aanvaller. Via het uitvoeren van een penetratietest (pentest) brengen zij kwetsbaarheden in kaart, die u vervolgens onder onze begeleiding van onze ervaren specialisten kan aanpakken. Hiermee realiseert u een sterker beveiligingsbeleid, en verbetert u het bewustzijn van bewezen Cybersecurity best practices in uw organisatie.

In andere woorden, wij helpen u bij het ontdekken van kwetsbaarheden in uw digitale beveiliging voordat aanvallers deze kunnen misbruiken.

Zoals de gezegde luidt, voorkomen is beter dan genezen.


Evalueer uw beveiligingsmaatregelen

Ontdek en herstel kwetsbaarheden

Verbeter het Cyberbewustzijn in uw organisatie

Realiseer compliance met beveiligingsnormen

Demonstreer uw toewijding aan beveiliging

Prioriteer toekomstige security investeringen

Hoe het werkt


Test uw security tegen het arsenaal van een hacker

Benader uw beveiliging zoals een echte aanvaller dat zou doen, aan de hand van handmatige methoden en technieken die kwetsbaarhedenscanners simpelweg niet aan het licht brengen. Test uw detectie- en responsmaatregelen en herstel kwetsbaarheden  voordat ze worden misbruikt.  

In de aanval tegen aanvallers

Een team van experts beoordeelt uw beveiliging door de lens van een tegenstander, door de geavanceerde tactieken en technieken van een aanvaller na te bootsen.

Breng kwetsbaarheden in kaart

Onze ervaren Cybersecurity specialisten zetten uw beveiligingsbeleid onder druk, met als gevolg inzage in potentiële kwetsbaarheden met advies voor herstel.

Versterk uw Cybersecurity

Pas (onder begeleiding van onze experts) de aanbevolen stappen voor herstel toe om de kwetsbaarheden die tijdens de pentest waren vastgesteld te verhelpen.

pentest

Vrijblijvend adviesgesprek?

Why Warpnet


In-depth pentests by experienced hackers

We have been experts in Cybersecurity since 1996, and our approach represents our expertise; while many companies rely heavily on automated scanners, we only consider this an entry point. As such, we only use a scan in order to evaluate your Cybersecurity at a glance before the heavy duty pentest work commences.

pentesters

Specialisten in compliance

Warpnet is gespecialiseerd in het uitvoeren van pentests voor het naleven van diverse beveiligingsnormen zoals ISO-27001, NEN 7510, BIO en DigiD.

Experts met accreditatie

Alle Ethical Hackers die deel uitmaken van het Warpnet team zijn onafhankelijk gekwalificeerd door in de branche erkende instanties zoals Offensive Security.

Resultaatgerichte pentesters

Hoe doelmatig zijn onze pentesters? 80% van de kwetsbaarheden ontdekt door het team van Warpnet werden niet gedetecteerd door geautomatiseerde tools.

80+

Tevreden klanten

15+

IT-Specialisten

300+

Risico’s opgelost

Pentest types

Mobile Applications

A mobile application pentest includes an examination of the application's logic, technical analysis and analysis of elements that can be extracted (reverse engineering). This is how you remediate vulnerabilities that mobile applications can carry.  


Web Applications

Carrying out a pentest on a web application involves an examination of applications presented through a web browser. The investigation comprises vulnerability scanning, exploitation of vulnerabilities, reporting and actionable advice. 


Business Network

Een pentest van uw zakelijke netwerk omvat een onderzoek van de beveiliging van uw netwerk en hoe deze is geconfigureerd. Op geautomatiseerde wijze wordt een netwerk in kaart gebracht om te achterhalen welke (bekende) beveiligingsrisico’s zich daar voordoen. De bevindingen hiervan gebruiken we als aanknooppunten om handmatig verder te testen.


Wi-Fi Netwerk

A Wi-Fi pentest involves testing the security of wireless networks within an organization through vulnerability scanning, vulnerability exploitation, reporting and actionable advice. 


Code Review

Bij een code review wordt de broncode van een applicatie of systeem op potentiële kwetsbaarheden gereviewd. Naast de code zelf, wordt er ook aandacht besteed aan documentatie, commentaar, gebruikte coding standards, versiebeheer, ontwikkelmethoden, gebruik van externe frameworks, libraries etc.


Pentest basisstrategieën

Black Box

A Black Box pentest assume a total lack of knowledge of the environment or application to be explored; the pentest team has no insight to applications and users. 

Grey Box

In a Grey Box pentest, the team gets partial information about the target, such as technologies and authorized user accounts.

White Box

A White Box pen test involved detailed information about the technologies and target applications. This includes the application's source code, accounts, architecture, and more.... 

Ready to discuss your Cybersecurity?